Back to top

Γνωμοδοτική Διαδικασία

Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει Γνώμες είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτή Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων (από τους προτείνοντες βουλευτές).

Η σύνταξη της Γνώμης γίνεται από Επιτροπές Εργασίας στις οποίες μετέχουν κατά κανόνα: έξι Μέλη της Ολομέλειας (δύο από κάθε Ομάδα), τρεις εμπειρογνώμονες (η κάθε Ομάδα ορίζει από ένα) και ένας επιστημονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. ο οποίος έχει και τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή Εργασίας προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο ή (εάν δε μετέχει Αντιπρόεδρος στη συγκεκριμένη Επιτροπή) από το αρχαιότερο μέλος της.

Σε περίπτωση Γνωμών με εξαιρετικά σοβαρό αντικείμενο, είναι δυνατή η διεύρυνση της σύνθεσης της Επιτροπής Εργασίας με τη συμμετοχή περισσοτέρων μελών, εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών της Ο.Κ.Ε.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και από κάθε αρμόδια δημόσια υπηρεσία, πληροφορίες και στοιχεία που θα της είναι χρήσιμα για τη διεκπεραίωση του έργου της.

Το πόρισμα της Επιτροπής (η οποία συνήθως ολοκληρώνει το έργο της σε 3-4 συνεδριάσεις) υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία διαμορφώνει και τη σχετική πρόταση Γνώμης προς την Ολομέλεια. Η Ολομέλεια συζητάει την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και διαμορφώνει το τελικό κείμενο της Γνώμης.

Οι απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον αυτές εκφράζουν το 1/3 των παρόντων Μελών και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) τουλάχιστον Μέλη.

Η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό (ή εάν πρόκειται για Πρόταση Νόμου στους προτείνοντες βουλευτές), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αναπέμψει τη Γνώμη προκειμένου να συνεκτιμηθούν πρόσθετα στοιχεία. Επίσης, η Γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στους βουλευτές όλων των κομμάτων, ώστε να ληφθεί υπ' όψιν κατά τη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση.

Σε περιπτώσεις Γνωμών που αφορούν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και διαχρονικής σημασίας, η Ο.Κ.Ε. διοργανώνει εκδηλώσεις και θέτει σε δημόσιο διάλογο τις απόψεις που διατυπώθηκαν στη Γνώμη.