Back to top

Το εμπόριο φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων το 2020

Το 2020, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκαν (μπλε κουκκίδες στην εικόνα) στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - παρά τη γενική μείωση του εμπορίου (πορτοκαλί κουκκίδες) μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της COVID -19.

Η Σλοβενία ανέφερε τη μεγαλύτερη αύξηση στις εισαγωγές φαρμάκων (+ 31%) και τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές (+ 42%). Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές φαρμάκων (+ 48%).

Πηγή: 
Eurostat, 9 Απριλίου 2021