Back to top

Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για τα χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές